Miałeś stłuczkę? Postaraj się o odszkodowanie komunikacyjne

Miałeś stłuczkę? Postaraj się o odszkodowanie komunikacyjne

Jeśli miałeś stłuczkę i odnosiłeś szkodę, to masz prawo walczyć o odszkodowanie komunikacyjne. Zanim jednak do tego dojdzie, musisz wiedzieć jak zachować się podczas wypadku, jakie sporządzić oświadczenia dotyczące zdarzenia oraz co takie oświadczenie powinno zawierać.

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Jeśli dojedzie już do wypadku samochodowego, to należy pamiętać o odpowiednie oznakowanie miejsca wypadku, poprzez np. ustawienie trójkątów ostrzegawczych. Ponadto, warto zadbać o to, by zatrzymać tak samochód, aby nie stanowił on przeszkody dla innych użytkowników drogi. Jest to bardzo ważna czynność, ponieważ nieprawidłowe pozostawienie samochodu może skutkować kolejną kolizją czy nawet karambolem.

A co zrobić gdy w wypadku są ranni? Oczywistym jest, że należy im udzielić pierwszej pomocy oraz wezwać pogotowie. Natomiast, jeśli w wypadku nikt nie ucierpiał, to naszym obowiązkiem jest pomoc w usunięciu pojazdów z miejsca wypadku oraz wezwanie pomocy drogowej razem z naszym ubezpieczycielem. I tu warto zadbać o sprawę formalną, jaką jest wystawnie faktury za holowanie, dzięki której ubezpieczyciel zwróci nam pieniądze.

„Przezorny zawsze ubezpieczony”

W sytuacji, w której to Ty jesteś poszkodowany, powinieneś sporządzić odpowiednie oświadczenie ze sprawcą wypadku. Takie oświadczenie musi zawierać następujące elementy:

  • Dane obu pojazdów
  • Dane osobowe sprawcy
  • Numer polisy OC wraz z nazwą firmy ubezpieczeniową sprawcy kolizji
  • Seria i numer dowodu osobistego sprawcy
  • Szczegółowy opis uszkodzeń pojazdu
  • Podpis zarówno sprawcy jak i poszkodowanego
  • Dane kontaktowe do sprawcy wypadku
  • Jeśli są świadkowie wydarzenia, to również od nich powinniśmy poprosić o pisemne oświadczenie, dane oraz numer telefonu

Warto zadbać o to, by w samochodzie mieć kopię oświadczenia, na wypadek kolizji. Dzięki temu będziemy pewni, że nie zapomnimy o sporządzeniu oświadczenia zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Czy wzywanie policji to konieczność?

Wzywanie policji podczas wypadku nie jest konieczne. Wyjątkiem jest sytuacja, w której kierowcy nie potrafią się dogadać w kwestii tego, kto spowodował wypadek. Policję obowiązkowo wzywamy, gdy w wypadku są ofiary lub ranni, gdy istnieje podejrzenie, że kierowcy są nietrzeźwi oraz gdy sprawca się awanturuje lub uciekł z miejsca zdarzenia. Również brak ubezpieczenia OC sprawcy, to dobry powód, aby policja pojawiła się w miejscu kolizji.

 

Profesjonalna pomoc prawna w sprawach dotyczących odszkodowań: http://kancelarialexadvisor.pl/.