Rozwód - czyli o tym, jak zakończyć nasze małżeństwo

Rozwód – czyli o tym, jak zakończyć nasze małżeństwo

Rozwód, to sytuacja, która wiąże się z sporym stresem nie tylko rodzinnym, ale i prawnym. Zanim jednak podejmiemy decyzję o zakończeniu naszego małżeństwa, warto wiedzieć na co musimy się przygotować oraz jakie poniesiemy koszty.

Rozwód – ile trwa?

Czas, w którym usłyszymy wyrok rozwodowy zależy od tego czy będzie wszczęty rozwód bez orzekania o winie czy rozwód z orzeczeniem o winie. W pierwszym przypadku proces rozwodowy nie trwa zbyt długo(do kilku miesięcy), ponieważ sąd wydaje wyrok po jednej lub dwóch rozprawach. W drugim przypadku sytuacja wygląda nieco inaczej. Sąd ma obowiązek dokładnie zbadać sprawę, przesłuchać świadków oraz przeprowadzić postępowanie dowodowe. Takie czynności skutkują tym, że czas postępowania znacznie się wydłuża, a wyrok usłyszymy dopiero po kilku rozprawach.

Jaką kwotę należy przeznaczyć na postępowanie rozwodowe?

Pierwszą kwotę jaką należy uiścić, to opłata za wniesienie pozwu do sądu w wysokości 600 zł. Sąd może zwrócić połowę tej kwoty, jeśli wyda wyrok rozwodowy bez orzekania o winie któregokolwiek z małżonków, a więc minimum kosztów jakie musimy przeznaczyć, to 300 zł. Warunkiem zwrotu połowy pierwotnej kwoty jest zgoda oraz współpraca obydwu stron.

Nieco inaczej wygląda sprawa, gdy zostanie wydany wyrok z orzeczeniem o winie. Wówczas koszty uzależnione są od wynagrodzenia biegłych, stawiennictwa świadków oraz od opłat dodatkowych. W przypadku, w którym małżonkowie wnioskują o podział majątku, to ich koniecznością jest wplata pieniędzy w wysokości 1000 zł, chyba że wniosek zawiera gotowy projekt podziału majątku to kwota ta maleje do 300 zł. Do opłat dodatkowych zaliczmy również:

  • 100 zł za wniosek o podział mieszkania
  • 200 zł za orzeczenie eksmisji jednego z małżonków

Należy pamiętać, że do tych wszystkich opłat trzeba doliczyć wynagrodzenie adwokata, jeśli oczywiście się na niego zdecydujemy. Wysokość wynagrodzenia zależy przede wszystkim od doświadczenia adwokata, a także od prestiżu, stopnia skomplikowania sprawy rozwodowej oraz ilości rozpraw.

Jakie dokumenty będą nam potrzebne ?

Składając pozew o rozwód musimy kierować się do biura podawczego lub w formie listu przesłać pozew na adres sądu okręgowego, znajdującego się w okręgu miejsca zamieszkania małżonków. Do pozwu o rozwód należy dołączyć następujące dokumenty:

  • Odpis skrócony aktu małżeństwa
  • Odpis skrócony aktu urodzenia dzieci
  • Zaświadczenie o zarobkach małżonków