rozwód

Rozwód z orzeczeniem o winie małżonka – konsekwencje

Rozwód z orzeczeniem o winie jednego z małżonków to długi proces i w związku z tym jest bardziej stresujący dla obu stron od tego, w którym sąd nie orzeka winy. Organ może także uznać winę obojga, albo na zgodną prośbę małżonków odstąpić od wskazywania odpowiedzialnego. Jakie są jednak konsekwencje, gdy wymiar sprawiedliwości uzna, że tylko jedna strona jest winna? Odpowiadamy!

Jak znaleźć doświadczonego adwokata?

W tym celu warto skorzystać z porad znajomych lub internetu. Frazy “adwokat Zawiercie”, “prawnik na rozwód Warszawa” czy “rozwód – porady prawne Kraków” pomogą nam znaleźć odpowiedniego specjalistę w oczekiwanym przedziale finansowym.

Zdrada najczęstszą przyczyną rozwodu

Do najczęstszych przyczyn rozwodów należą oczywiście zdrady, a także “pozory zdrady”. Jest to domniemanie, że czyn taki mógł zaistnieć na gruncie odpowiednich przesłanek, którymi są np. stałe zamieszkiwanie jednego z małżonków z innym partnerem, a nawet zachowania, które mogą sprawiać wrażenie u postronnych, że małżonek pozostaje w zbyt bliskich kontaktach z osobą spoza związku. Co więcej, za zdradę uznaje się także pozostawienie współmałżonka samego i spędzanie czasu z inną osobą. Dopuści się jej także osoba, która zerwie więzi uczuciowe ze współmałżonkiem lub pokaże brak szczerości co do rzeczywistych odczuć (zdrada emocjonalna).

Nałogi

Chodzi oczywiście o nałogi szkodliwe dla współmałżonka, a także rodziny – takie jak alkoholizm, narkomania, uzależnienie od seksu, hazardu, a nawet papierosów.

Porzucenie małżonka

Jeśli ktoś trwale i bez uzasadnionej przyczyny opuszcza małżonka, będzie uznany za winnego rozpadu małżeństwa. Uzasadnioną przyczyną będą na przykład wyjazdy zagraniczne w celu utrzymania rodziny albo przemoc stosowana przez partnera.

Groźby i agresja

Jeśli współmałżonek wzbudza w drugim obawy i stosuje wobec niego agresję, zarówno fizyczną, jak i psychiczną, jest uznawany za winnego. To także przesłanka do uzasadnionego opuszczenia małżonka.

Odmowa współżycia

Dla wielu może to być zaskoczeniem, jednak odmowa współżycia także jest uznawana za winę. Przyczyną odmowy może być zastraszenie małżonka, przemoc itp., wówczas sąd nie uznaje jej. Regularna niechęć bez wskazania przyczyny przeczy jednak wykonywaniu obowiązków małżeńskich na gruncie wspólnego pożycia we wspólnocie fizycznej.

Dowody przeciwko małżonkowi

Aby sąd uznał winę jednego z małżonków, drugi musi przedstawić wiarygodne dowody: zeznania świadków, zdjęcia, nagrania audio oraz wideo, wiadomości tekstowe czy notatki z policyjnych interwencji. Wymiar sprawiedliwości przysłuchuje się także zeznaniom obu stron.

Konsekwencje jednostronnego uznania winy

Istotne dla obu stron będą obowiązki alimentacyjne. Małżonek winny nie może żądać od swojego byłego współmałżonka żadnych alimentów, nawet jeśli jego sytuacja znacznie się pogorszy. Z kolei małżonek niewinny może to zrobić, jeśli tylko rozwód niesie za sobą pogorszenia jego sytuacji materialnej. Obowiązek alimentacyjny kończy jedynie zawarcie nowego związku małżeńskiego przez niewinnego.

Opieka nad dziećmi

Wina rozkładu pożycia nie powoduje utraty, zawieszenia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej, jednak sąd przyznając opiekę będzie badał starannie, czy winny małżonek będzie odpowiednio sprawował opiekę nad dzieckiem oraz postępował w zgodzie z interesem małoletniego i społeczeństwa. Po Twojej stronie powinien stać doświadczony prawnik (rozwody). Kraków, Warszawa i inne duże miasta pełne są specjalistów w tej materii.

Kiedy sąd nie unieważni małżeństwa?

Rozwód jest niemożliwy, gdy to winny go żąda, chyba że współmałżonek wyraża zgodę albo odmowa zgody jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Sąd może także uznać, że rozwód sam z siebie jest niedopuszczalny, bo któryś z małżonków jest nieuleczalnie chory, potrzebuje pomocy materialnej, a rozwód będzie dla niego rażącą krzywdą.