Sprawy rodzinne, a problemy z uzyskaniem alimentów

Sprawy rodzinne, a problemy z uzyskaniem alimentów

Sprawy rodzinne często przybierają formę różnorodnych problemów, które w konsekwencji kończą się nieprzyjemnym skutkiem. Jednym z nich jest trudność z uzyskaniem alimentów na dziecko, będąca coraz częstszym wynikiem rozwodów. Dlatego podpowiemy Ci jak w sądzie walczyć o prawo do alimentów.  

Kto może wystąpić o alimenty na dziecko?

Rodzic sprawujący władzę rodzicielską oraz mający pod swoją opieką dziecko ma prawo wystąpić o alimenty oraz o comiesięczne świadczenie na nie. Ostateczną decyzję odnośnie przyznania alimentów podejmuje sąd, najczęściej przy okazji rozwodu. Jeśli rodzice nie są małżeństwem, to wówczas prowadzone jest osobne postępowanie. Należy pamiętać, że to ojciec ma obowiązek płacić alimenty kobiecie, która spodziewa się dziecka. Taki stan powinien utrzymywać się przez 3 miesiące. Także w tym czasie spoczywa na ojcu obowiązek wyrównania start, które poniosła matka z tytułu ciąży. Ważna kwestią jest fakt, że dziecko, które osiągnie 18 rok życia, a nadal się uczy, to ojciec ma wciąż obowiązek płacenia alimentów. Gdy dziecko zachoruje, to również taki obowiązek ciąży na ojcu.

Kwota alimentów

W Polskim prawie nie ma wyznaczonej jednej kwoty, którą może ustalić sąd. Wysokość alimentów zależy od kliku czynników:

  • Wysokości zarobków rodzica
  • Indywidualnych potrzeb dziecka
  • Stopnia niepełnosprawności dziecka, jeśli takowe występuje

Należy pamiętać, że dziecko otrzymując składki, ma je przeznaczyć na wydatki typu jedzenie, ubranie, wyprawkę szkolną, opiekę medyczną, a także na wszelkiego rodzaju rozrywki. Dziecko niepełnosprawne będzie wymagało większych potrzeb, a więc kwota alimentów zdecydowanie rośnie. Podczas postępowania sąd bierze pod uwagę także osobisty udział w wychowaniu dziecka, czyli m.in. czas, uwaga oraz troska jemu poświęcona. Dlatego, jeśli rodzic nie wykazuje zainteresowania swoim dzieckiem lub nie utrzymuje z nim dobrych kontaktów, to wówczas świadczenia zdecydowanie rosną.

Przegrasz sprawę – ponosisz koszty

Zasada brzmi, że koszty postępowania ponosi ten kto przegra sprawę. Opłaty również ponosi ten, który wniósł pozew o rozwód chyba, że wygra sprawę, to wówczas całą kwotę ponosi druga strona. Również przyjęło się, że każda ze stron płaci za swojego prawnika. Ponadto, koszty prawnika zasądzone przez sąd są równe 360 zł, a więc jeśli przekroczymy tą kwotę, to resztę musimy płacić z własnej kieszeni. W przypadku, gdy nasza sytuacja materialna nie jest zbyt dobra, to możemy wnioskować do sądu o zwolnienie z ponoszenia kosztów sądowych.