Wypadek przy pracy – co należy wiedzieć?

Wypadek przy pracy może przytrafić się każdej osobie, nawet tej przestrzegającej przepisów w miejscu pracy. A więc jeśli przydarzy nam się nieprzyjemny incydent, to o co możemy się ubiegać?

Wypadek przy pracy, a prawo

Mianem wypadku przy pracy nazywamy zdarzenie nagłe, które zostało spowodowane czynnikami zewnętrznymi, powodującymi uraz lub śmierć. Pojęcie „wypadku przy pracy” jest bardziej szczegółowo opisane w art. 4 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Należy pamiętać, że wypadek podczas podróży służbowej również zalicza się do tej samej ustawy.

Jakie świadczenia otrzymuje pracownik, który uległ wypadkowi?

Jak wynika z ustawy wypadkowej oraz Kodeksu cywilnego, poszkodowany ma prawo domagać się szeregu świadczeń, będących dla niego pomocą w szybkim powrocie do zdrowia. Poszkodowany ma prawo domagać się następujących świadczeń:

 • Zasiłku chorobowego
 • Świadczenia rehabilitacyjnego
 • Zasiłku wyrównawczego
 • Jednorazowego odszkodowania
 • Dodatku do renty rodzinnej
 • Dodatku pielęgnacyjnego
 • Pokrycia kosztów leczenia
 • Rentę z tytułu niezdolności do pracy

Warto wiedzieć, że wysokość świadczeń zależy od okoliczności oraz skutków wypadku. Jeśli podczas wypadku nastąpiło częściowe lub całkowite pozbawienie zdolności do pracy, to poszkodowany dokonuje wyboru czy preferuje jednorazowe odszkodowanie, czy periodyczną rentę. Taką decyzję musi oprzeć na konkretnych dowodach.

Rodzaje wypadków przy pracy

Wypadki przy pracy możemy podzielić na te, które przynoszą skutek:

 • Śmiertelny – wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w czasie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku
 • Ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – sytuacja, w której dochodzi do pewnej niezdolności do pracy w okresie dłuższym, niż 28 dni. Ten rodzaj wypadku odnosi się do momentu, w którym nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, powodujące dysfunkcjonalność organizmu.
 • Zbiorowy – wypadek, w którym uczestniczyły przynajmniej dwie osoby i uległy temu samemu zdarzeniu
 • Inwalidzki – wypadek, w efekcie którego poszkodowany doznał trwałego kalectwa
 • Lekkiego uszczerbku zdrowia – zdarzenie powodujące niezdolność do pracy w czasie nie dłuższym niż 28 dni

Co zrobić, aby otrzymać świadczenie?

W celu uzyskania świadczenia, należy złożyć wniosek do płatnika składek, który koniecznie musi zawierać protokół powypadkowy oraz zaświadczenie o stanie zdrowia. Jeśli poszkodowany otrzyma świadczenia, to są one wypłacane przez ZUS, a ich celem jest rekompensata za poniesione skutki wypadku. Należy podkreślić, że zdarzają się sytuacje, w których poszkodowany nie będzie mógł skorzystać ze świadczeń. Dzieje się tak na skutek tego, że nastąpiło podejrzenie nieprzestrzegania przepisów lub rażącego niedbalstwa przez pracownika, w efekcie czego doszło do nieprzyjemnego wypadku.

 

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy: http://mk-kancelaria.com.pl.